Planning

De planning voor het project is indicatief en ziet er op hoofdlijnen als volgt uit: 
 

Q1 2019 Inloopavond omwonenden
Q1 - Q3 2019 Procedure bestemmingsplan
Q3 - Q4 2019 Procedure omgevingsvergunning
Q3 2019 Start verkoop
Q1 2020 Start bouwwerkzaamheden

Menu