SONNAVILLEHOF

Bouwers Van Braam-Minnesma heeft de intentie om de locatie aan de Kennemerstraatweg 215 te herontwikkelen naar woningbouw. De locatie betreft een voormalige bedrijfslocatie. De herontwikkeling omvat de sloop van de huidige bebouwing en de nieuwbouw van 10 grondgebonden woningen met bijbehorende voorzieningen.
 
Het uitgangspunt bij de ontwikkeling van het nieuwbouwplan is om een gevarieerde woonwijk te realiseren met een goede aansluiting bij het vriendelijke karakter van de omgeving. Op deze website ziet u alvast de conceptplannen voor de nieuwbouw op de locatie.
 
Tijdens een inloopavond op 12 maart jl. zijn de conceptplannen ook gepresenteerd aan de omwonenden. De omwonenden konden op hun beurt ideeën uitwisselen met het projectteam. Op deze manier vertrouwen we erop om tot een optimaal plan te komen voor deze locatie, dat kan rekenen op draagvlak vanuit de omgeving.
18 Dec

Update voortgang

Er is de afgelopen tijd hard gewerkt aan de uitwerking van de nieuwbouwplannen aan de Kennemerstraatweg/Sonnavillestraat in Alkmaar. 
In bestuurlijk opzicht is een belangrijke stap gezet. Het bestemmingsplan is behandeld en akkoord bevonden. Naar verwachting gaat de gemeenteraad deze nieuwe bestemming in het 1e kwartaal 2020 definitief vaststellen. Ook wordt dan de aanvraag voor de omgevingsvergunning ingediend voor de realisatie van het nieuwbouwplan.

Nieuwe impressies

Wij tonen op de website nieuwe impressies van de woningen, zodat u zich een beeld kunt vormen van hoe de nieuwe woonwijk Sonnavillehof eruit gaat zien. 

Verkoop

De verkoop van de woningen staat gepland voor het voorjaar van 2020. 

Zodra we meer infromatie hebben, dan publiceren wij dit op deze website. U  kunt zich ook aanmelden via de contactpagina, dan houden wij u op de hoogte via een nieuwsbrief.

21 Mar

Inloopavond 12 maart 2019

De inloopavond op 12 maart 2019 is goed bezocht door de omwonenden. De reacties op de voorgenomen plannen zijn positief en het plan wordt vooral gezien als een positieve impuls voor de omgeving. De feedback van de omwonenden wordt meegenomen door het projectteam bij de verdere uitwerking van de plannen.

Menu