Planning

De planning voor het project is indicatief en ziet er op hoofdlijnen als volgt uit: 
 

Q1 2020 Vaststelling bestemmingsplan
Q1 2020 Procedure omgevingsvergunning
Q2-Q3 2020 Start verkoop
     

Menu